Tietosuojaseloste

PELLOPLAST TIETOSUOJASELOSTE

REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSTIEDOT

Pelloplast Oy
Y-tunnus: 0193690-0
Teollisuustie 11, 95700 Pello
p. 020 743 4390
info@pelloplast.com

REKISTERIN NIMI

Pelloplast Oy:n asiakasrekisteri.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ, TIETOJEN TALLENTAMINEN JA KÄYTTÖ

Rekistereihin tallennettavia tietoja ovat henkilön nimi ja sähköpostiosoite, puhelinnumeron antaminen on vapaaehtoista. Rekistereihin tallennettavat tiedot saadaan henkilöltä mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse sekä sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, tapaamisista ja muista tilanteista, joissa henkilö luovuttaa tietojaan.

Lomakkeiden kautta verkkopalveluissa kävijän suostumuksella tallennettavia tietoja (nimi ja sähköpostiosoite) käytetään vain kommunikointiin lähettäjän kanssa. Pelloplast Oy ei koskaan luovuta keräämiään tietoja kolmansille osapuolille, paitsi Suomen viranomaisten niin vaatiessa. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito sekä asiakassuhteen luominen, ylläpito ja kehittäminen.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterien käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluun.

TIETOJEN TARKISTUS, POISTAMINEN JA KIELTO-OIKEUS

Jokaisella tietonsa antaneella henkilöllä on oikeus tarkistaa hänestä tallennetut tiedot ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti Pelloplast Oy:lle. Pelloplast Oy voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Pelloplast Oy vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.
Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai liikesuhteen päättyessä.
Henkilöllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.

EVÄSTEET

Pelloplast Oy käyttää sivustoillaan evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Evästeet ovat pieniä, selaimen pyynnöstä käyttäjän tietokoneelle lähetettäviä ja sinne tallennettavia tekstitiedostoja. Evästeitä käytetään antamaan vierailijoille pääsy erilaisiin toimintoihin ja palveluihin sekä keräämään tietoa käyttäjistä rajatusti. Evästeillä ei kerätä henkilökohtaisia tietoja, kuten nimiä tai sähköpostiosoitteita.

Sivuston käyttäjätiedot lähetään Googlelle. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.

Voit kieltää evästeet säätämällä selaimen asetuksia. Jos poistat evästeet käytöstä tällä sivustolla, osa palveluista tai sivun osista ei välttämättä toimi oikein.

PELLOPLASTIN TARRAKALVOTUOTTEET

Meidän kanssa vain on helpompi toimia