Pintasuojakalvojen käyttöohjeet

Laminointi
Suojattavan pinnan on oltava kuiva ja puhdas (pölytön, öljytön, yms.)
Laminointi lämpötila + 10 – +30 °C (myös suojattava materiaali).

Tarramaisuus
Tarttuvuus riippuu suojattavasta materiaalista, laminointitavasta jne.

Varastointi
Suojakalvotettu materiaali on varastoitava kuivassa +10 – +30°C lämpötilassa.
Pitkäaikainen korkea lämpötila (esim. auringonpaiste) nostaa tarramaisuutta.
Pitkäaikainen kosteus – vesisade, kondensaatio – muuttaa tarramaisuutta (jos pääsee suojattavan materiaalin ja kalvon väliin). Em. asiat voivat vaikeuttaa kalvon poistoa ja lisäävät liimajäämäriskiä.

Suojakalvon poistaminen
Kalvo on poistettava mahdollisimman nopeasti suojattavan materiaalin asennuksen jälkeen, poistolämpötila –20 – +40°C.
Maksimi suojausaika 6 kuukautta.

Suojakalvorulla
Säilytettävä kuivassa ja pölyttömässä tilassa auringonvalolta suojattuna.
Varastointilämpötila +10 – +30°C, maksimi varastointiaika 6 kuukautta valmistuksesta.

Huomautus!
Suojakalvo on aina testattava ennen käyttöönottoa. Yllä olevat tiedot perustuvat tämän hetkiseen tietämykseemme ja kokemukseemme, mutta ilman takuuta.

Yleiset takuuehdot
Pelloplast Oy:n pintasuojakalvot on suunniteltu viimeisteltyjen pintojen väliaikaiseen suojaamiseen likaantumiselta ja naarmuuntumiselta. Niitä ei ole tarkoitettu suojaamaan korroosiolta, kosteudelta tai kemikaaleilta. Tuotteiden käyttökohteet ja – olosuhteet voivat vaihdella yritysten välillä ja sen vuoksi Pelloplast Oy pyytää aina Asiakasta testaamaan tuotteen juuri sille pinnalle / tuotteelle, johon suojakalvoa tullaan käyttämään. Tuotetta testattaessa on otettava huomioon pinta / materiaali, johon suojakalvoa tullaan käyttämään, prosessin lämpötila ja rajoitukset sekä aika ja olosuhteet sisä- ja ulkokäytössä.

Periaatteelliset käyttökohteet, jotka mainitaan aiemmin, ovat ainoastaan ohjeellisia, eivätkä sido Pelloplast Oy:tä vastuuseen, jos asiakas ei ole testannut tuotetta normaalisti tuotantoprosessissaan.

Pelloplast Oy ei ole vastuussa tuotteen väärinkäytöstä tai sen käyttämisestä pinnoille, joille tuotetta ei ole suositeltu.

PELLOPLASTIN TARRAKALVOTUOTTEET

Meidän kanssa vain on helpompi toimia